Časté otázky

Co se děje na prvním setkání?

Odhodlat se k návštěvě psychologa jistě vyžaduje určitou dávku odvahy, ale ve většině případů se žádné z obav nenaplní. Setkání s psychologem probíhá od začátku v bezpečné a respektující atmosféře a je na odborníkovi, aby takové prostředí a atmosféru pro klienta vytvořil. Vždy je zajištěn respekt k jeho aktuálnímu rozpoložení, tempu, ochotě k otevřenosti, aktuálním potřebám. Pokud klienti přichází v páru, pak je respektován každý jeden zúčastněný a pro každého z nich je také zajištěn stejný prostor pro vyjádření vlastních názorů a potřeb.

První setkání je také prvním testem důvěryhodnosti terapeuta a, pokud se necítíte bezpečně nebo nemáte z nějakých důvodů k odborníkovi důvěru, je třeba o tom s ním mluvit, případně se rozhodnout pro někoho jiného.

Mým záměrem na prvním setkání je zmapovat Vaši situaci a změny, o které usilujete, navrhnout směr, kterým bychom se společně mohli ubírat, a nabídnout v dané situaci své možnosti, z nichž je možné vybírat. Společně s Vámi se pak budeme domlouvat na dalším postupu.

Jak často a jak dlouho asi budu / budeme muset docházet?

Délka spolupráce je velmi individuální. Někdy i jedno či dvě sezení přinesou výraznou úlevu a i krátká spolupráce přinese kýžený efekt. Obvykle je potřeba setkávat se po dobu několika měsíců. Vhodná frekvence setkávání je obvykle jednou za 1-2 týdny.

Na všech podmínkách spolupráce se budeme společně domlouvat na první společné konzultaci.

Jako klient a zákazník máte plné právo spolupráci kdykoli ukončit. Je však obvyklé, že i ke skončení spolupráce dochází po vzájemné dohodě.

Máme obtíže ve vztahu, ale partner/ka odmítá návštěvu psychologa, můžu přijít sám/sama?

Ano, můžete přijít sám/sama a během prvních sezení se budeme společně domlouvat na dalším postupu. Buď nalezneme způsob, jak Váš protějšek do spolupráce zapojit, nebo můžeme pracovat na možnostech, jak se můžete na řešení Vaší situace podílet Vy.

Máme s partnerem problémy (nerozumíme si, hádáme se) a chceme se k Vám objednat, je lepší přijít na první sezení každý zvlášť nebo rovnou společně?

Pokud oba chcete pracovat na zlepšení Vašeho vztahu, je velmi vhodné přijít hned na první sezení společně. Stává se však, že představa společné konzultace je spojena s velkými obavami nebo zábranami – pak je možné domluvit první setkání oddělená a teprve potom – v případě souhlasu všech – začít se společnými konzultacemi.

Nejsem v partnerském vztahu, ale mám obtíže psychického rázu, je možné se objednat?

Ano, ve své praxi pomáhám řešit nejen neshody v mezilidských vztazích, ale také individuální obtíže (úzkosti, deprese, nedostatek sebevědomí, stres, krizová období atd.), kde svým klientům pomáhám opět najít životní rovnováhu a využít vnitřní zdroje k uzdravení a nalezení uspokojivé životní cesty.

Jak je zajištěna diskrétnost, je z konzultací pořizována dokumentace a kdo k ní má přístup?

Nejen ze zákona, ale i z morálního přesvědčení jsem zavázána k mlčenlivosti o veškerých informacích, které se v rámci své terapeutické praxe od klientů dozvím. Pokud je vedena dokumentace, je používána jen pro účely mé práce s Vámi a nikdo další k ní nemá přístup. Osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu s GDPR.