Co nabízím

Ve své praxi se zaměřuji zejména na řešení obtíží ve vztazích – zejména partnerských, ale také obtíží, které souvisí s navazováním vztahu či výběrem vhodného protějšku. V párové terapii nebo v individuální terapii zaměřené na vztah či vztahy se nejčastěji objevují tato témata:

 • konflikty či naopak vzájemné vzdalování

 • nefunkční komunikace

 • krizové fáze vztahu

 • nevěra, žárlivost

 • emoční frustrace

 • nespokojenost v sexuálním soužití

 • mezigenerační konflikty

 • týrání, domácí násilí

 • opakovaný výběr nevhodného partnera

 • opakované selhávání ve vztazích

 • strach z blízkosti, intimity

Možná jste ve vztahu nespokojení, ale již jste vyzkoušeli všechny možnosti změny a Váš vztah dospěl k neodvratitelnému konci. I při rozchodových situacích je možné vyhledat odbornou pomoc. Mohu Vás doprovázet těžkým rozvodovým obdobím nebo Vám být podporou při vyrovnávání se s bolestnou ztrátou partnera a s rozpadem rodiny. Mohu Vám také být mediátorem případných sporů spojených s rozvodem, aby jeho důsledky byly co nejméně poškozující pro všechny zúčastněné.

Je možné, že se Vaše obtíže netýkají přímo Vašich vztahů a nejvíce Vás trápí Vaše osobní situace, která Vám brání prožívat naplněný a osobní život. Můžeme se společně zabývat např. těmito tématy:

 • životní krize

 • snížené sebevědomí a sebedůvěra

 • depresivní stavy

 • úzkosti a strachy

 • psychosomatické obtíže

 • akutní reakce na těžkou krizovou situaci (zneužití, trauma, dlouhodobá zátěž apod.)

 • reakce na ztrátu