Kdo jsem

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) vycházející z humanistické psychologie.

Při studiu i v další profesní specializaci jsem se dále orientovala zejména na práci s krizí a traumatem a vztahovou problematiku – práci s jednotlivcem i s párem, mediaci mezilidských konfliktů. Vzdělání v manželském a rodinném poradenství a terapii mezilidských vztahů nadále rozvíjím a prohlubuji (Poradenská propedeutika při AMRP, Výcvik v psychoanalytické rodinné a párové psychoterapii při IPPART, Výcvik krizové intervence, Výcvik v mediaci atd.). Od roku 2011 jsem v Asociaci manželských a rodinných poradců, od roku 2016 také členkou Prezidia Asociace manželských a rodinných poradců.

Ve shodě se svým psychoterapeutickým zaměřením ve své práci uplatňuji princip důvěry – důvěry v člověka a růstový potenciál každého jedince i vztahu. Věřím, že terapie – ať už individuální nebo párová – dokáže zajistit takové podmínky, aby bylo možné dosáhnout nejen odstranění akutních obtíží, ale nalezení a naplnění vlastní, vědomé a uspokojující životní cesty a rozvoje porozumění a intimity v partnerském soužití.

Také můj osobní život se pokouším žít v souladu s mým přesvědčením o rozvoji a jedinečné cestě každého z nás. Mám krásný vztah se svým mužem, se kterým vychováváme naše tři děti, ráda cestuji, chodím do přírody, čtu. Stále se něčemu novému učím – ať už v profesní rovině (supervize, intervize, vzdělávání), tak v rovině osobní – zkouším fotit, tančím, učím se hrát na piano.